Coś się kończy, coś się zaczyna...

Coś się kończy, coś się zaczyna...

Niedawno uczniowie klas maturalnych gościli w bibliotece na pierwszej lekcji bibliotecznej, a tak szybko przyszła pora na ostatnie spotkanie, poświęcone egzaminowi maturalnemu z języka polskiego.

   Maturzystom przybliżono wymagania maturalne i organizację egzaminu ustnego z języka ojczystego, ale i podjęto zagadnienia związane ze sztuką wystąpień publicznych, umiejętnością radzenia sobie ze stresem, maturalnym dress codem i savoir vivrem. Lekcja była również okazją do wyjaśnienia niektórych wątpliwości oraz … podziękowania za wspólne trzy lata i pożegnania.