Tradycyjnie w grudniu...

Tradycyjnie w grudniu...

…w bibliotece pojawia się Kalendarz Adwentowy, oczywiście ze słodką zawartością. Cukierki, ufundowane przez Radę Szkoły, trafiają do pierwszego Czytelnika, wypożyczającego książkę w danym dniu.