"Esej - obraz człowieka i świata"

"Esej - obraz człowieka i świata"

23. marca odbyły się warsztaty dla uczniów zdających maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, zorganizowane przez p. B. Święch, klasę 2D oraz bibliotekę szkolną. Lekcji towarzyszyła wystawa esejów polskich twórców oraz gazetka tematyczna.