O młodzieży, dla młodzieży

O młodzieży, dla młodzieży

Wystawa książek poświęconych problemom młodzieży, do nich skierowanych, im dedykowanych została przygotowana w bibliotece. W związku z obchodzonych 31. maja „Dniem bez papierosa”, na gazetce bibliotecznej zamieszczono szereg informacji o szkodliwości palenia.