Poetycko w Dniu Dziecka

Poetycko w Dniu Dziecka

Poezja łącząca pokolenia – J. Tuwima, J. Brzechwy i in., zagościła 1 czerwca na boisku sportowym :). Na trzeciej lekcji nauczyciele i uczniowie spotkali się na imprezie czytelniczej, w trakcie której wychowawcy ze swoimi uczniami czytali głośno wiersze znanych polskich poetów (choć jedna klasa zaprezentowała urywki baśni J. Ch. Andersena). Pierwszo- i drugoklasiści wysłuchali również utworu B. Ferrero, który można czytać od początku i od końca, dzięki czemu niesie on zupełnie różny ładunek emocji. Spotkanie wpisało się w ogólnopolską akcję masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”, pod patronatem czasopisma „Biblioteka w Szkole”.