Opowiadać każdy może...

W ten sposób zachęca Wrocławski Dom Literatury do udziału w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie. Chętni uczniowie mogą wysyłać swoje prace (max. 6 tys. znaków ze spacjami) do 13. 11. 2017 na adres: konkurs-opowiadanie@domliteratury.wroc.pl. Szczegółowe informacje nt. regulaminu dostępne są w bibliotece.