Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Jak co roku, w bibliotece przygotowywana jest gazetka tematyczna oraz wystawa książek, reprodukcji, podejmujących problematykę narodowowyzwoleńczą, z okazji odzyskania niepodległości w 1918 r.