15-stka. Historia i współczesność

15-stka. Historia i współczesność

Już wkrótce, 29. listopada, przypada Święto Szkoły, które w tym roku będziemy celebrować w kinie Nowe Horyzonty, uczestnicząc w seansie filmu pt. „Najlepszy”. Dlatego w dniach poprzedzających święto zostały w klasach 1 przeprowadzone prelekcje nt. historii szkoły, jej rodowodu, zasad funkcjonowania liceum wojskowego, przemiany w liceum ogólnokształcące. Uczniowie mogli poznać również przedsięwzięcia realizowane w szkole – oczywiście w dużym skrócie oraz przejrzeć stare kroniki szkolne.