Reklama, reklama...

Drugoklasiści w grudniu uczestniczyli w zajęciach poświęconych reklamie, jej historii, poznali również współczesną odsłonę przemysłu reklamowego (oczywiście w olbrzymim skrócie i zaledwie w zarysie), dowiedzieli się, jakie manipulacje stosują fimy…