O stereotypach

O stereotypach

Klasy maturalne w grudniu i styczniu uczestniczyły w zajęciach poświęconych stereotypom, w trakcie których podjęto wiele wątków. Przede wszystkim zwrócono uwagę na schematy myślenia dotyczące zawodów, płci, ale również te związane z wyglądem zewnętrznym (kolor włosów) oraz wiekiem. Uczniowie dokonali próby zdefiniowania, czym jest stereotyp, a następnie poznali definicję słownikową, która w dużej mierze pokrywała się z ich sformułowaniami. Lekcję zakończono refleksjami, jak możemy przeciwdziałać myśleniu stereotypowemu, jak unikać uprzedzeń.