Harmonogram rozdania świadectw dojrzałości 2023

UWAGA WYCHOWAWCY KLAS MATURALNYCH

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ
DN. 07 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

4 A    GODZ. 10:15       SALA 225 , wych. Bogusław Rosłanowski

4 B    GODZ. 10:45       SALA  27,    wych. Iwona Jezierska

4 C    GODZ. 11:15       SALA 128 ,  wych. Agnieszka Smolis

4 D    GODZ. 11:45       SALA 104,   wych. Bożena Święch

4 E    GODZ. 12: 15      SALA 102,   wych   Lucyna Boguszewska- Pełka

4 F     GODZ. 12.45     SALA 136,   wych. Aneta Teodorowicz

POZOSTALI ABITURIENCI  GODZ. 13:15 – 14:30   sekretariat- pok 14

****************************************************************

                 Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości.

                 Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.

                 Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.

*****************************************************

Nieodebrane świadectwa i zaświadczenia wydawane będą w Sekretariacie  od dn. 10 lipca w godz. 9:00 – 11:30.

          Przed wyznaczoną godziną wpuszczacie Państwo uczniów do Sali, a sami przychodzicie do Sekretariatu pobrać świadectwa i listę. Po rozdaniu świadectw i zebraniu podpisów zdajecie Państwo listę do Sekretariatu, by mógł pobrać ją kolejny wychowawca. Na całą procedurę przeznaczamy ok. 30 minut i bardzo proszę nie przekraczać tego czasu J, by kolejne klasy nie musiały czekać.

W razie wątpliwości proszę pytać. Chętnie pomogę 🙂

UWAGA UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ
DN. 07 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

4 A    GODZ. 10:15,  SALA 225

4 B    GODZ. 10:45,  SALA  27

4 C    GODZ. 11:15,  SALA 128

4 D    GODZ. 11:45,  SALA 104

4 E    GODZ. 12: 15,  SALA 102

4 F     GODZ.  12.45,   SALA 136

POZOSTALI ABITURIENCI  GODZ. 13:15 – 14:30   sekretariat- pok 14

****************************************************************

                 Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości.

                 Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.

                 Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.

*****************************************************

Nieodebrane świadectwa i zaświadczenia wydawane będą w Sekretariacie  od dn. 10 lipca w godz. 9:00 – 11:30.