O Wisławie Szymborskiej...

O Wisławie Szymborskiej...

… mowa na lekcji bibliotecznej w klasach drugich – jak co roku, na początku lutego, w związku z przypadającą wówczas rocznicą śmierci Poetki. Postać Noblistki została pokazana nie tylko przez pryzmat materiału faktograficznego, ale i ciekawostek z Jej życia, a oprócz bardzo ważnego wiersza „Kot w pustym mieszkaniu” uczniowie wysłuchali zabawne wierszyki Noblistki, tzw. lepieje i odwódki.