„Mimo tak wielkie płci naszej zalety, My rządzim światem, a nami kobiety. ”

„Mimo tak wielkie płci naszej zalety, My rządzim światem, a nami kobiety. ”

Ignacy Krasicki

Powyższe motto przyświecało zmaganiom Panów, walczących w quizie wiedzy o Kobietach, w ostatnim dniu lutego, w bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi zwyczajowo 8 marca, w czasie imprezy poetyckiej dedykowanej Paniom.