Książka... nie książka. Inspiracje literaturą w...

Książka... nie książka. Inspiracje literaturą w...

… różnych dziedzinach życia można było zaobserwować na zajęciach w klasach 1. Uczniowie zobaczyli (niestety tylko na fotografiach) największą i najmniejszą książkę świata, torty z motywami książkowymi i książki, które można zjeść (np. wykonane z makaronu), biżuterię i tatuaże wykonane w oparciu o teksty zaczerpnięte z literatury. Drugą część lekcji poświęcono na prezentację nowych tytułów zakupionych do biblioteki w ramach NPRCz oraz starszych, a ciekawych pozycji ze szkolnego księgozbioru, np. ks. „Wrocław – moje miasto”, z tzw. wstęgą Wrocławian (jak poniżej :)).