Historia i współczesność LO XV

Historia i współczesność LO XV

Z okazji Święta Szkoły, przypadającego 29 listopada, klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach, które przybliżyły uczniom historię naszej szkoły, tradycje wojskowe, ofertę edukacyjną liceum wojskowego i ciekawostki nt. OLW. Poznali również postać mjra. Piotra Wysockiego, od trzydziestu lat patrona szkoły. Pierwszoklasiści dowiedzieli się także, w jakich aktywnościach, akcjach, zajęciach będą mogli uczestniczyć w ciągu trzech lat nauki. Wyświetlana prezentacja multimedialna z licznymi zdjęciami wzbudziła emocje wśród młodzieży (szczególnie zdjęcie grona nauczycielskiego sprzed 20 lat).

Uroczystość przekazania sztandaru szkole (zdjęcie z 1988 r.)