"Znaszli to słowo..."

"Znaszli to słowo..."

Reprezentanci klas (dwuosobowe drużyny) zmierzyli się z zawiłościami języka polskiego w czasie konkursu, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Związki frazeologiczne, błędy językowe, znajomość polskich wyrazów, w tym archaizmów, znalazły się wśród zagadnień konkursowych.