Stereotypy

Stereotypy – spotykamy się z nimi codziennie, sami je powtarzamy, a czasami jesteśmy ich bohaterami. Potrafią śmieszyć, ale i ranić; prowadzą do uprzedzeń, nienawiści, zatruwają dusze. Temat bardzo obszerny, ważny……