Goście z Czech

Goście z Czech

25. września szkołę, bibliotekę odwiedzili nauczyciele z czeskich szkół podstawowych i średnich, którzy przypatrywali się zajęciom prowadzonym przez nauczycieli LO XV, spotkaniom zorganizowanym w ramach DFN. Goście wysłuchali również prelekcji na temat historii szkoły i bieżących działań realizowanych w szkole, okraszonej licznymi zdjęciami.