Gdy literatura inspiruje...

Gdy literatura inspiruje...

  … tatuatorów, cukierników, architektów etc., mogą powstać fantastyczne dzieła 🙂 Październikowa lekcja biblioteczna w klasach pierwszych poświęcona została ciekawym formom książki, przykładom działalności z literaturą „w tle” oraz prezentacji interesujących zbiorów bibliotecznych, m. in. księgi z nazwiskami mieszkańców Wrocławia (stan na rok 2000).