Góra Grosza - grudzień 2019

Kolejny raz organizujemy w naszej szkole akcję Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Oddając chociażby
1 grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Do tej pory, dzięki akcji Góra Grosza, udało się zebrać ponad 40 milinów złotych.
W piątek 20.12.2019 przedstawiciele samorządu uczniowskiego będą zbierać drobne montety do puszek. Bądźmy solidarni z dziećmi potrzebującymi wsparcia.

Opiekun SU-Sławomir Słomski