Uwaga uczniowie klas III

7.01.2020 (wtorek) na 1, 2 i 3 lekcji odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym.
Uczniowie klas III zgłaszają się na egzamin o godzinie 7:50.
Prosimy o przyniesienie czarnego długopisu, linijki i cyrkla.
Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali telefonów komórkowych.
Listy zdających zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) 3.01.2020.
Uczniowie piszący egzamin po jego zakończeniu mają lekcje według planu.
Egzamin odbywa się na trzech pierwszych lekcjach, nie ma możliwości oddania pracy i wyjścia z sali przed upływem wyznaczonego czasu.