Matury poprawkowe

8 września 2020 o godz. 14.00 w LO nr XV odbędzie się egzamin maturalny w sesji poprawkowej. Osoby uprawnione do zdawania maturalnego egzaminu poprawkowego, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu, proszone są o przybycie na godzinę 13.30.

Szczegółowy grafik zostanie wywieszony w dniu egzaminu przy portierni.