Międzynarodowy Dzień Mediacji

W październiku wypada Międzynarodowy Dzień Mediacji i z racji na ten fakt w tym tygodniu w naszej szkole odbywa się Tydzień Praw Ucznia. W związku z tym szkolni rzecznicy oraz mediatorzy rówieśniczy podczas lekcji wychowawczych prezentują informacje na temat uczniowskich praw oraz istoty mediacji. Akcja ma na celu rozpropagowanie w naszej społeczności szkolnej wiedzy na temat praw ucznia oraz zachęcenie do brania udziału w mediacjach rówieśniczych. Wśród nas trwa również rekrutacja na stanowisko szkolnego rzecznika praw ucznia i mediatora rówieśniczego – serdecznie zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji zasięgniecie u p. B. Kickiego, p. A. Miller i p. E. Szczyszek.