Wyniki matury 2021

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 5. LIPCA 2021.

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:
1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
2) Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
4) Czekając na wejście do sali/sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5) Po wejściu do sali/sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
6) Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

Świadectwa dla absolwentów będą wydawane 5.07.2021 według harmonogramu:
3 A, GODZ. 10:15, SALA 2
3 B, GODZ. 10:45, SALA 24
3 C, GODZ. 11:15, SALA 108
3 D, GODZ. 11:45, SALA 236
3 E, GODZ. 12:15, SALA 2
POZOSTALI ABITURIENCI, GODZ. 13:00- 14:30, SEKRETARIAT

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości.
Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Osoby, które nie uzyskały świadectwa lub nie podwyższyły wyniku, zaświadczenia o wynikach mogą odbierać 5. lipca w Sekretariacie.
Nieodebrane 5. lipca świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 6. lipca w godz. 8:00 – 11:30.