Matura 2023- deklaracje ostateczne

Szanowni Maturzyści oraz Absolwenci,

do 07 lutego 2023 przyjmowane są deklaracje ostateczne przystąpienia do matury w roku 2023 oraz dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego. Deklaracje można składać elektronicznie lub w wersji papierowej. Wersję papierową przyjmuje sekretariat szkoły.