Księga absolwentów

UWAGA UCZNIOWIE

I WYCHOWAWCY KLAS IV!

KAŻDY ABSOLWENT, PRZED ODEBRANIEM ŚWIADECTWA,
 MA OBOWIĄZEK PODPISAĆ SIĘ W KSIĘDZE ABSOLWENTÓW. WYCHOWAWCA NIE MOŻE WYDAĆ ŚWIADECTWA UCZNIOWI, KTÓRY NIE PODPISAŁ SIĘ W KSIĘDZE ABSOLWENTÓW.

PODPIS BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ W DNIU 28 KWIETNIA (PIĄTEK) W KLASACH
WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

PODPIS BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ W DNIU 28 KWIETNIA (PIĄTEK) W KLASACH
WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

IV A- godz. 08.00 w sali 225
IV B- godz. 08:20 w sali 27
IV C- godz. 08.40 w sali 128
IV D- godz. 09.00 w sali 104
IV E- godz. 09.20 w sali 102
IV F- godz. 09.40 w sali 136