Klasa matematyczna

Klasa matematyczna 1A Klasa z rozszerzonym programem matematyki i języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów, którzy są zainteresowani  przedmiotami ścisłymi. Nauka w tej klasie stwarza możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności…

Oferta szkoły

Oddziały w roku szkolnym 2022/2023 NazwaProfil klasyPrzedmioty na poziomie rozszerzonymPrzedmioty punktowanepodczas rekrutacji1Amatematycznamatematykajęzyk angielskijęzyk polskimatematykafizykageografia 1Bbiologiczno-chemicznabiologiachemiajęzyk polskimatematykabiologiachemia 1Chumanistyczna – psychologicznabiologiajęzyk polski  język polskimatematyka wiedza o społeczeństwiebiologia1D i 1Fhumanistycznajęzyk polskihistoriajęzyk polskimatematyka historiawiedza o społeczeństwie1Ebiologiczno – geograficznabiologiageografiajęzyk polskimatematyka biologiageografia1Gjęzykowajęzyk…

Rekrutacja - warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XVim. mjr. Piotra Wysockiego…

Rekrutacja - informacje ogólne

Informacje o rekrutacji Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego powstało w 1994 r., swoje tradycje wywodzi z Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego. Szkoła mieści się…