Tydzień zakazanych książek

Tydzień zakazanych książek

W bibliotece zorganizowano wystawę „zakazanych książek”, wzbogaconą krótkimi opisami powodów dla których zakazywano czytania, publikowania czy rozpowszechniania danej książki. Ponadto w piętnastu klasach przeprowadzono prelekcje dotyczące książek zabronionych w różnych krajach, w różnym czasie, z różnych przyczyn. Wśród zakazanych tytułów znalazły się książki dobrze znane uczniom, np. „Cierpienia młodego Wertera”, „Dekameron”, „Folwark Zwierzęcy” czy „Kod Leonardo da Vinci”, jak również rzadziej czytane, np. „Zwrotnik Raka”, „Doktor Żywago”, „Paragraf 22”.