Opis bibliograficzny - zajęcia dla maturzystów

We wszystkich klasach III odbyło się drugie spotkanie dla maturzystów – lekcje poświęcone opisowi bibliograficznemu. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu zapisu bibliograficznego oraz ze wzorami opisów dla poszczególnych typów dokumentów.

   Przypominamy, że na stronie internetowej biblioteki, w zakładce „Dla Maturzystów” można znaleźć wzory opisów bibliograficznych z przykładami użycia. Powodzenia!