Święto Niepodległości - wystawa książek i gazetka

Święto Niepodległości - wystawa książek i gazetka

Serdecznie zapraszamy wszytkich Czytelników do zwiedzania wystawy zatytułowanej „Tematyka narodowowyzwoleńcza w polskiej literaturze i malarstwie” oraz gazetki okolicznościowej poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości w roku 1918.