Biblioteka szkolna oferuje...

Biblioteka szkolna oferuje...

Bibliotekarze w grudniu zapraszają klasy 1 na lekcję biblioteczną poświęconą ciekawym zbiorom bibliotecznym, książkom wartościowym literacko i tzw. czytadłom, książkom popularnonaukowym, książkom adresowanym do młodzieży i in. Założeniem lekcji jest pokazanie bogactwa bibliotecznych zbiorów, wielości i różnorodności woluminów gromadzonych przez szkolną bibliotekę. Część lekcji poświęcona jest na zaprezentowanie ciekawostek „z życia książki” , np. niebanalnych wydań książek z makaronu czy błota, najgrubszej książki świata, najmłodszego publikującego autora czy rzeźb wykonanych z książek.

1b