Głośno czytamy!!!

Głośno czytamy!!!

Z klasą 1B zostały zainaugurowane w roku szkolnym 2016/17 lekcje biblioteczne, w trakcie których uczniowie słuchają tekstów, m. in. ze zbioru opowiadań „Trochę inny świat”, czytanych przez nauczyciela bibliotekarza.