Konkurs poetycki "O Złoty Karton"

Biblioteka Szkolna i Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu zapraszają do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego, ogłoszonego pod hasłem „Z sufitu wzięte”. Na Wasze prace – maksymalnie 3 utwory, czekamy do 3. 11.2016. Wiersze  przysyłajcie na adres biblioteki szkolnej LO XV (biblo15.wroc@gmail.com) z podaniem imienia i nazwiska, pseudonimu, dokładnego adresu, e-mail, telefonu. Za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej zostanie przyznana nagroda specjalna. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych)!!! Każdy uczestnik otrzyma pochwałę, laureaci – nagrody rzeczowe oraz możliwość udziału w warsztatach z wrocławskimi poetami. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów odbędzie się pod koniec listopada w trakcie Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty „Wybryk”.