Stereotypy

Stereotypy

Trzecie klasy na początku października gościły na lekcji bibliotecznej poświęconej stereotypom, czyli uproszczonym i zabarwionym wartościująco obrazom rzeczywistości, odnoszącym się do osób, grup społecznych, instytucji. Podczas zajęć – często zabarwionych dużym ładunkiem emocjonalnym  w trakcie dyskusji – poruszono wiele akspektów związanych z problemem stereotypu, „przypinania łatek”, stygmatyzowania, tworzenia uprzedzeń.