Rok Sienkiewiczowski

Rok Sienkiewiczowski

Klasy 1 gościły w bibliotece szkolnej na lekcji poświęconej życiu i twórczości polskiego literata, laureata Nagrody Nobla za całokształt twórczości, Henryka Sienkiewcza. Okazją do zaproszenia uczniów była setna rocznica śmierci Sienkiewicza, przypadająca 15. listopada. W trakcie zajęć pierwszoklasiści mieli możliwość poznać nie tylko najważniejsze fakty z życia Noblisty i zarys jego twórczości, ale i anegdoty z planów filmowych ekranizacji dzieł Sienkiewicza.