Historia bibliotek + Quiz wiedzy humanistycznej

Historia bibliotek + Quiz wiedzy humanistycznej

Tradycją października są obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w klasach 2, które uczestniczą w lekcji składającej się z dwóch części. Pierwsza – wykładowa – poświęcona jest zaprezentowaniu etymologii słowa „biblioteka”, historii bibliotek na przestrzeni dziejów (w bardzo dużym skrócie) oraz różnych ciekawostek bibliotecznych. W części drugiej uczniowie, podzieleni na trzy drużyny, walczą w konkursie wiedzowym, związanym tematycznie z szeroko pojętymi zagadnieniami dot. bibliotekarstwa, książki. Klasy otrzymują słodki upominek za udział w quizie, ufundowany przez Radę Szkoły.