Lekcja z quizem dla kl. 1 i 2

Lekcja z quizem dla kl. 1 i 2

Z quizem wiedzy humanistycznej musieli zmierzyć się reprezentanci klas, ponieważ stanowił on jeden z elementów kwietniowego konkursu zorganizowanego przez bibliotekę z okazji Światowego Dnia Książki. Uznano jednak, że warto „przerobić” pytania quizu z wszystkimi uczniami klas 1 i 2. I tak licealiści musieli uzupełnić tytuły dzieł Szekspira o brakujace słowa, odgadnąć który z nauczycieli czytał wiersz M. Białoszewskiego „Namuzowywanie” i fragment „W malinowym chruśniaku” B. Leśmiana, jak nazywał się giermek Don Kichota, czy który z pisarzy najwięcej zarobił w ubiegłym roku.