O kobietach w sztuce, literaturze... i dużo, dużo więcej

Lekcję biblioteczną dla klas 2 pt. „O kobietach słów kilka… ale za to jak zróżnicowanych” zorganizowano w marcu i kwietniu w związku z Dniem Kobiet. Przede wszystkim wyjaśniono znaczenie słowa „kobieta”, zwrócono uwagę na funkcjonujący kiedyś i dziś „ideał kobiety”, przedstawiono różne postaci bohaterek literackich itd. Lekcję zakończono głośnym czytaniem urywków książki „Lalki w ogniu”, traktującej m. in. o sytuacji kobiet w Indiach.