Ostatnia lekcja biblioteczna Maturzystów

Ostatnia lekcja biblioteczna Maturzystów

W kwietniu, jak co roku, ostatni temat realizowany z uczniami klas 3 dotyczy „Ustnego egzaminu maturalnego”. Na zajęciach podejmowane są zagadnienia związane z punktualnością, ubiorem adekwatnym do sytuacji, przebiegiem egzaminu, punktacją egzaminu z jęzka polskiego itd.