Wiosenne zmagania klas

Konkurs dla kl. 1-2, organizowany przez bibliotekę szkolną, składa się z trzech części:

1.    Quiz pt. „Wspomnień czar: rok 2000 i 2001 w pigułce”  – dla trzyosobowych drużyn klasowych, odbędzie się 25. 05. 2018 (piątek) na 3 lekcji, w bibliotece. Proszę Państwa Wychowawców o zgłoszenie nazwisk uczestników do 24.05.
Od 28.05. zapraszam p. Wychowawców z klasami na lekcję omawiającą pytania konkursowe.
2.    Wykonanie zdjęcia, które będzie można wykorzystać jako tło na szkolnym FB. Tematyka nawiązująca do historii lub dnia dzisiejszego naszego liceum. Na jedno zdjęcie klasy czekam do 7.06., proszę o przysyłanie na adres mailowy biblo15.wroc@gmail.com. Zdjęcia zostaną ocenione przez jury.
3.    Recytacja wiersza w czasie imprezy „Poezja łączy pokolenia”, wpisującej się w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam”, dn. 8. 06. (piątek), na 3 lekcji, na boisku szkolnym. Wybrany tytuł wiersza, z klasyki poezji dziecięcej (np. Tuwima, Brzechwy) proszę jak najszybciej zgłosić osobiście w bibliotece. W czasie imprezy zapraszam do recytacji wiersza nie tylko reprezentantów klasy, ale i Państwa Wychowawców (albo innych nauczycieli uczących). Występ zostanie oceniony przez jurorów.

Za każdy z w. w. elementów konkursu zostanie przydzielona punktacja, klasa z najwyższą sumą punktów zostanie obdarowana prezentem niespodzianką….DEPZP.
Ps. W razie wątpliwości – proszę o kontakt.