"Poezja łączy pokolenia"

"Poezja łączy pokolenia"

Już po raz drugi nasze liceum włączyło się w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam”, promującą aktywność czytelniczą. W piątek, 8. czerwca na 3 godzinie lekcyjnej, wszystkie klasy oraz goście z zaproszonej szkoły „Wspólny świat”uczestniczyły w spotkaniu na boisku szkolnym. Każda klasa, z wychowawcą lub albo wyłącznie siłami uczniów :), czytała lub recytowała wiersze należące do klasyki dziecięcej literatury.