Historia Władysława Szpilmana...

Historia Władysława Szpilmana...

… spisana na kartach autobiograficznej powieści pt. „Pianista”, stała się tematem lekcji w klasach maturalnychFragmenty opisujące wstrząsające realia życia w warszawskim getcie oraz poświęcone życiu w kryjówce na stronie aryjskiej, zaprezentowano uczniom wraz z komentarzem nauczyciela historii i nauczyciela bibliotekarza. Maturzyści wysłuchali także urywków pamiętnika W. Hosenfelda (powstałego w czasie 2 wojny św.), niemieckiego oficera, któremu Szpilman zawdzięczał ocalenie. Książkę „Pianista”  zakupiono z funduszy NPRCz.