Prenumerata czasopism

Prenumerata czasopism

 Szanowni Czytelnicy! Zapraszamy do korzystania w bibliotece z czasopism: Gazety Wyborczej (w wersji internetowej) oraz innych tytułów, w wersji papierowej, m. in. „Charakterów”, „Wiedzy i Życia”, „Newsweeka”.