материалы для изучения польского языка/ materials for learning Polish/ materiały do nauki języka polskiego

Instytut Praw Migrantów

Darmowe materiały do nauki języka polskiego!

Urząd do Spraw Cudzoziemców przedstawił darmową możliwość nauki języka polskiego oraz udostępnił nowe materiały dydaktyczne, które ułatwią cudzoziemcom samodzielną naukę w domu.

Na stronie głównej UDSC można znaleźć takie materiały:

“Polski na dobry start” (poziom A1)

“Z językiem polskim każdego dnia” (poziom A2 z elementami B1)

Książki można pobrać pod tym linkiem za darmo https://udsc.gov.pl/en/materials-for-learning-polish/. Powodzenia w nauce!

——

Бесплатные материалы для изучения польского языка!

Управление по делам иностранцев представило бесплатную возможность выучить польский язык и предоставило доступ к качественным новым учебным материалам, которые облегчат иностранцам самостоятельное изучение языка в домашних условиях.

На главной странице UDSC вы можете найти следующие учебные пособия:

“Polski na dobry start” (уровень A1)

“Z językiem polskim każdego dnia” (уровень A2 с элементами B1)

Книги можно бесплатно скачать по ссылке: https://udsc.gov.pl/en/materials-for-learning-polish/. Успехов в обучении!

——

Free materials for learning Polish!

The Office for Foreigners presented a free opportunity to learn Polish and made available new teaching materials, which would be helpful for migrants learning polish by their own in home.

On the UDSC home page you can find:

„Polish for a good start” (level A1)

„With Polish every day” (level A2 with B1 elements)

The books are free to download here: https://udsc.gov.pl/en/materials-for-learning-polish/. Good luck in studying!

—— Instytut Praw Migrantów funkcjonuje w ramach projektów “Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, reSTART oraz “Program integracyjny Ruska 46A”, które są współfinansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz Gminy Wrocław. #IPMinformuje#IPMwspiera