Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 * Начало учебного года 2021/2022 * Початок навчального року 2021/2022

Drodzy Uczniowie i Rodzice!  

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego dnia 01 września 2021.  

– klasy polskie 1, 2 i 3 oraz uczniowie z zeszłorocznych klas OP, przyjęci do klasy 2- godzina 10.30  

– klasa 7 i 8 przygotowawcza- godzina 10.30  

– nowe klasy przygotowawcze na poziomie liceum- godz. 08.00 ( test sprawdzający znajomość języka polskiego).  

Numery sal, w których odbędą spotkania z wychowawcami oraz testy językowe dla uczniów klas przygotowawczych będą wywieszone w holu szkoły na parterze.  

Do zobaczenia.  

Начало учебного года 2021/2022.  

Уважаемые Ученики и Родители!  

Приглашаем вас на начало учебного года 1 сентября 2021.  

– польские классы 1, 2 и 3 и ученики прошлогодних подготовительных классов, принятые во 2-ой класс – 10:30 

 – 7 и 8 подготовительные классы – 10:30  

– новые подготовительные классы на уровне лицея – 08:00 (тест на проверку уровня знаний польского языка). 

Номера аудиторий, где пройдут встречи с классными руководителями и языковые тесты на проверку уровня знаний польского языка, будут размещены в холе школы на первом этаже.  

До встречи. 

Початок навчального року 2021/2022.  

Шановні Учні і Батьки!  

Запрошуємо вас на початок навчального року 1 вересня 2021

 – польські класи 1, 2 і 3 та учні минулорічних підготовчих класів, прийняті до 2-ого класу – 10:30 

 – 7 і 8 підготовчі класи – 10:30  

– нові підготовчі класи на рівні ліцею – 8:00 (тест на перевірку рівня знань польської мови).  

Номери аудиторій, де пройдуть зустрічі з класними керівниками та тести на перевірку рівня знань польської мови, будуть розміщені в холі школи на першому поверсі. 

До зустрічі.