Komunikat Dyrektora i Grona Pedagogicznego LO Nr XV

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obecną trudną sytuację obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Rosji w kontekście działań militarnych, Dyrekcja szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym informuje, że otaczamy szczególna troską i opieką Naszych Uczniów pochodzących w/w krajów oraz Rodziców. W każdym przypadku możecie Państwo zwracać się o pomoc do nauczycieli, wychowawców, pedagogów lub psychologów, którzy będą Wam udzielać wsparcia w tym trudnym czasie. Można kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście w szkole, zgłaszać swoje odczucia, wątpliwości oraz problemy.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym LO XV we Wrocławiu

Шановні Учні та Батьки,
у зв’язку з нинішнім складним становищем, в контексті військових дій, Керівництво школи разом з Педагогічним колективом забезпечують особливу турботу і увагу до Учні та Батьків громадян України, Білорусі та Росії. В разі будь-якої потреби в цей складний час Ви можете звертатися за допомогою і підтримкою до вчителів, класних керівників, педагогів і психологів нашої школи. Також Ви можете зв’язатися  з нами через електронний щоденник або прийти особисто повідомити про свої проблеми, потреби та хвилювання.

З повагоюКерівництво школи і Педагогічний колектив LOXV у Вроцлаві.

Уважаемые Ученики и Родители,

в связи с нынешним сложным положением, в контексте военных действий, Руководство школы вместе с Педагогическим коллективом обеспечивают особую заботу и внимание к Ученикам и Родителям Украины, Белоруссии и России . В случае любой необходимости в это сложное время Вы можете обращаться за помощью и поддержкой к учителям, классным руководителям, педагогам и психологам нашей школы. Также Вы можете связаться с нами по электронному дневнику или прийти лично сообщить о своих проблемах, потребностях и  волнениях.

С уважениемРуководство школы и Педагогический коллектив LOXV вo Вроцлаве.