Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

W piątek, 8 lipca, wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia wydaje szkoła, w której uczeń zadawał egzamin.

Zaświadczenie może odebrać uczeń, rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica (pisemne upoważnienie).

Osoba odbierająca zaświadczenie musi mieć dokument tożsamości.

Odbiór zaświadczenia potwierdza się podpisem.

Godziny pracy sekretariatu:

SP 27 ul. Rumiankowa 34, godzina 8.30- 13.30

SP 26 ul. Lubelska 95a, godzina 7.00- 14.00

SP 37 ul. Sarbinowska 10, godzina 08.00- 15.00

SP 113 ul. Zemska 16c, 08.07 godzina 13.00-14.00, w następnych dniach w godzinach: 08.00- 14.00