Informacje dla maturzystów 2023

Drodzy Uczniowie,

przypominamy, że na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w formule 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/.

Poniżej przywołujemy listę materiałów dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/:

a) informatory o egzaminie maturalnym, które zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.;

b) komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.;

c) przykładowe arkusze egzaminacyjne;

d) arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);

e) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj..

 — zbiór materiałów — dla uczniów i nauczycieli — dotyczących już 12., a docelowo — 15. zagadnień (do końca grudnia 2022 r.) związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;  zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem;

— przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego;  filmy, scenariusze i prezentacje dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

f) zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;

g) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.: — elementy analizy statystycznej w biologii;

— filmy, scenariusze i prezentacje — dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

h) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.: — dwa opracowania dotyczące elektrochemii;

 — filmy, scenariusze i prezentacje — dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

i) materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;

j) prezentacja podsumowująca https://cke.gov.pl/images/ EGZAMIN MATURALNY OD 2015/Komunikaty/20220819