Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych - sierpień 2023 

Egzamin z każdego przedmiotu (oprócz wf) składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.  Uczniowie zgłaszają się na każdy egzamin na godzinę 8:00.  Przedmiot Sala Data BIOLOGIA 4 24.08.2023 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 3 24.08.2023 MATEMATYKA 2 24.08.2023 JĘZYK POLSKI 2 25.08.2023 HISTORIA 3 25.08.2023 JĘZYK NIEMIECKI  218 28.08.2023 WF  Hala sportowa 28.08.2023 JĘZYK  ANGIELSKI 2 29.08.2023 CHEMIA 3  29.08.2023 FIZYKA 3 29.08.2023 

Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych - sierpień 2023 

Egzamin z każdego przedmiotu (oprócz wf) składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.  Uczniowie zgłaszają się na każdy egzamin na godzinę 8:00.  Przedmiot Sala Data BIOLOGIA 4 24.08.2023 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 3 24.08.2023 MATEMATYKA 2 24.08.2023 JĘZYK POLSKI 2 25.08.2023 HISTORIA 3 25.08.2023 JĘZYK NIEMIECKI  218 28.08.2023 WF  Hala sportowa 28.08.2023 JĘZYK  ANGIELSKI 2 29.08.2023 CHEMIA 3  29.08.2023 FIZYKA 3 29.08.2023