Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych - sierpień 2023 

Egzamin z każdego przedmiotu (oprócz wf) składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

Uczniowie zgłaszają się na każdy egzamin na godzinę 8:00. 

Przedmiot Sala Data 
BIOLOGIA 24.08.2023 
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 24.08.2023 
MATEMATYKA 24.08.2023 
JĘZYK POLSKI 25.08.2023 
HISTORIA 25.08.2023 
JĘZYK NIEMIECKI  218 28.08.2023 
WF  Hala sportowa 28.08.2023 
JĘZYK  ANGIELSKI 29.08.2023 
CHEMIA 3  29.08.2023 
FIZYKA 29.08.2023